Náš názov nie je iba slovo. Je to záväzok, ktorý dáme klientom po objednaní detektívnej služby.

Sme renomovaná detektívna kancelária, ktorá pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Súkromní detektívi zo zistíme
SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Garancia kvality služieb

4.7/5

Hodnotenie našich zákazníkov: 4.9

Kto sú naši súkromní detektívi?

Väčšina detektívov pôsobiaca v našej detektívnej kancelárií má pozadie v spravodajských službách alebo špecializovaných policajných útvaroch, ako je úrad zvláštnych policajných činností (ÚZPČ). Ich skúsenosti sú neoceniteľné, pretože poskytujú špecifické znalosti a dovednosti nevyhnutné pre vykonávanie detektívnych a inscenačných činností…

Druhou skupinou našich detektívov sú osoby pochádzajúce z civilného sektora, ktoré prešli odborným školením prostredníctvom Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov (SASD). Tento proces zahrňuje nie len štandardné výučné programy a odbornú prípravu, ale aj dôkladnú kontrolu kvalifikácie, skúseností, dobrého mena a integrity každého kandidáta.

Takéto školenie a overovanie zabezpečuje, že každý člen nášho tímu (či už detektív, analytik, alebo technický odborník), spĺňa najvyššie štandardy odbornej kvalifikácie, etické a morálne hodnotenie. To nám dáva dôveru v lojalitu a spoľahlivosť našich zamestnancov.

Charakteristika našich súkromných detektívov: 

Náš tím

Okrem detektívov sa náš tím skladá aj z analytikov, technických odborníkov, právnikov a ďalších špecialistov, ktorí môžu poskytovať komplexnú podporu.

Právna zodpovednosť

Naši detektívi pracujú v úplnom súlade so slovenskými zákonmi a predpismi, vrátane zákona o súkromnej bezpečnosti. 

Etické normy a integrita

Každý detektív prechádza dôkladným procesom preverenia kvalifikácie, lojality a bezúhonnosti. 

Inovatívne metódy a techniky

Používame pokročilé metódy zhromažďovania a analýzy informácií, ako aj moderné techniky sledovania, infiltračné stratégie a forenzné nástroje.

Osobitný prístup

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, aby sme pochopili jeho konkrétne potreby a ciele.

Záväzok k dôvernosti

Zabezpečujeme absolútnu dôvernosť vo všetkých aspektoch našej práce. Všetky informácie sú spracovávané v súlade s príslušnými zákonmi a smernicami SASD.

Naše pobočky

Naša detektívna kancelária má pobočky na viacerých strategických miestach, čo nám umožňuje efektívne reagovať na rôzne požiadavky klientov z celého Slovenska.

Pobočky - zistime - detektívne služby

Plánovanie a riadenie + Investigatívne oddelenie