Vymáhanie pohľadávok

Ako profesionálna detektívna kancelária sme vybavení špecifickými zručnosťami a metódami, ktoré nám umožňujú efektívne a diskrétne získať informácie a dáta potrebné pre úspešný priebeh vymáhania.

Koľko si účtujeme za vymáhanie pohľadávok?

V súčasnej ekonomickej klíme je efektívne vymáhanie pohľadávok kľúčové pre udržanie plynulosti financií a stabilného cashflow podnikania. S cieľom poskytnúť našim klientom transparentný a súčasne konkurencieschopný cenový model, sme si stanovili nasledovné poplatkové štruktúry:

  1. Poplatok za posúdenie: Pred tým, ako sa pustíme do konkrétneho vymáhania, vykonáme podrobnú analýzu prípadu. Za tento odborný pohľad a hodnotenie účtujeme fixný poplatok 100 EUR. Toto posúdenie zabezpečuje, že klient je informovaný o možných rizikách, pravdepodobnosti úspechu a odporúčaných stratégiách vymáhania.
  2. % z vymoženej čiastky: Za každú úspešne vymoženú pohľadávku si účtujeme poplatok vo výške 10% až 20% z celkovej vymoženej sumy. Výška tohto poplatku sa odvíja od špecifik a komplexnosti každého jednotlivého prípadu.

Naša cenová politika je navrhnutá tak, aby odrážala hodnotu, ktorú prinášame našim klientom. Nielenže sa snažíme zabezpečiť úspešné vymoženie pohľadávok, ale tiež dbáme na to, aby celý proces prebiehal transparentne, eticky a v súlade s platným právnym poriadkom.

Vďaka kombinácii našich detektívnych zručností a hlbokých vedomostí v oblasti vymáhania pohľadávok sme schopní ponúknuť službu, ktorá je v rámci trhu jedinečná. 

Vymáhanie Pohľadávok cez našu detektívnu kanceláriu

Ako detektívna kancelária sme vybavení špecifickými zručnosťami a metódami, ktoré nám umožňujú efektívne a diskrétne získať informácie a dáta potrebné pre úspešný priebeh vymáhania.

Naša služba v oblasti vymáhania pohľadávok je zameraná na:

Analytický Prieskum

Prostredníctvom našich detektívnych metód získavame podrobné informácie o dlžníkovi, vrátane jeho finančnej situácie, majetkových pomienok a iných relevantných údajov, ktoré môžu byť užitočné pri vymáhaní.

Právne Poradenstvo

Spolupracujeme s právnymi odborníkmi, aby sme zabezpečili, že celý proces vymáhania pohľadávok je v súlade so slovenským právnym poriadkom.

Komunikácia s Dlžníkom

Zabezpečujeme profesionálnu a etickú komunikáciu s dlžníkom s cieľom dosiahnuť dohodu alebo urovnanie mimo súdneho procesu.

Enforcement

V prípade potreby sme pripravení využiť všetky zákonné prostriedky na vymoženie pohľadávok, vrátane súdnych a exekučných procesov.

Ďalej, vďaka našim schopnostiam, môžeme ponúknuť pridanú hodnotu v podobe hĺbkového pátrania, ktoré môže odhaliť skrytý majetok alebo aktivity dlžníka, ktoré by inak zostali nepovšimnuté.

Spoznajte bližšie našu detektívnu kanceláriu.

Okrem expertov zameraných na oblasť vymáhania pohľadávok, disponujeme tiež analytikmi zaoberajúcimi sa detailným skúmaním finančného profilu dlžníkov.

tím vymáhanie pohľadávok

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.